Puheenjohtaja
Juha Vatsia
Riuttantie 184
11910 RIIHIMÄKI
Sihteeri
Sami Saarinen
Pälsintie 161
12630 SAJANIEMI
Maanpuolustus-
kiltojen liiton
ja

GSM: 0400 516 990
etunimi.sukunimi@apricon.fi
GSM: 040 5522 710
etunimi.sukunimi@digitila.fi
Tykkimiehet ry:n
jäsenyhdistys